Home » Insurans » Harga Insurans Kereta 2024 di Malaysia Menurut CC

Harga Insurans Kereta 2024 di Malaysia Menurut CC

Memahami harga insurans kereta adalah langkah awal yang penting bagi setiap pemilik kereta di Malaysia. Insurans kereta bukan sekadar sebuah keperluan, tetapi juga satu pelaburan untuk melindungi aset berharga.

Dalam pasaran insurans kereta Malaysia, terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi harga insurance, termasuk umur kereta, lokasi, dan rekod pemandu. Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam tentang Harga Insurans Kereta dan faktor-faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat keputusan pembelian.

Ketika mencari insurance kereta di Malaysia, satu pertanyaan yang sering diajukan adalah mengenai harga. Kadar insurans kereta boleh berbeza-beza antara syarikat insurans, dan pemilik kereta perlu memahami faktor-faktor yang menyumbang kepada perbezaan ini.

Dalam usaha untuk membantu pembaca membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih insurance kereta yang sesuai, kami akan membincangkan dengan lebih terperinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Harga Insurans Kereta.

Penting bagi setiap pemilik kereta di Malaysia untuk memahami bagaimana harga insurance kereta ditentukan. Insurans kereta adalah perlindungan yang penting bagi aset, tetapi harga yang tinggi boleh menjadi beban tambahan.

Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga insurance kereta dan bagaimana boleh mengurangkannya. Dalam artikel ini, kita akan meneroka tentang Harga Insurance Kereta dan beberapa strategi untuk mendapatkan harga yang lebih baik.

Harga insurance kereta merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh setiap pemilik kereta di Malaysia. Ketika mencari insurans kereta yang sesuai, harga menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan.

Namun, harga insurans kereta tidak hanya bergantung pada model kereta, tetapi juga terdapat faktor-faktor lain yang perlu diambil kira. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang Harga Insurance Kereta serta faktor-faktor yang mempengaruhi penetapannya.

Kepentingan Insurans Kereta

Insurans kereta memegang peranan penting dalam kehidupan setiap pemilik kereta. Ia bukan sahaja memberikan perlindungan terhadap kereta daripada kemalangan atau pencurian, tetapi juga memberikan ketenangan fikiran kepada pemilik kereta.

Dengan insurance kereta yang sesuai, pemilik kereta dapat mengurangkan risiko kewangan yang tidak diingini jika berlaku kejadian yang tidak dijangka. Selain itu, mempunyai insurans kereta juga merupakan keperluan undang-undang di Malaysia.

Ini bermakna setiap pemilik kereta diwajibkan mempunyai insurance kereta yang sah untuk mengendalikan kenderaan mereka di jalan raya. Dengan memahami kepentingan insurans kereta, pemilik kereta dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dan aset mereka dengan lebih berkesan.

Harga Insurans Kereta

Harga insurance kereta di Malaysia dapat bervariasi bergantung pada beberapa faktor penting. Antaranya termasuk jenis kereta, nilai kereta, umur pemandu, rekod pemanduan, dan lokasi geografi. Faktor-faktor ini mempengaruhi penetapan harga oleh syarikat insurans kereta.

Selain itu, penambahan ciri keselamatan seperti sistem penggera dan kunci anti-pencurian juga boleh mempengaruhi harga. Pemilik kereta di Malaysia perlu membandingkan pelbagai pilihan insurance kereta dan mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk mendapatkan harga yang paling sesuai dengan keperluan dan bajet.

Contoh Anggaran Harga Insurans Kereta

Dalam memilih insurance kereta di Malaysia, pemilik kereta sering mengambil kira kapasiti enjin (CC) sebagai salah satu faktor penting. Kapasiti enjin kereta tidak hanya mempengaruhi prestasi dan penggunaan bahan bakar, tetapi juga memainkan peranan dalam menentukan harga insurans.

Berikut adalah contoh anggaran harga insurans kereta mengikut kapasiti enjin (CC).

 • Untuk kereta dengan kapasiti enjin di bawah 1000cc, anggaran harga insurance berkisar antara RM500 hingga RM1200 setahun. Meskipun kereta dengan CC rendah ini cenderung memiliki harga insurance yang lebih rendah, faktor lain seperti model kereta dan rekod pemandu masih akan mempengaruhi harga.
 • Kereta dengan kapasiti enjin antara 1000cc hingga 1500cc mungkin menghadapi kos insurance tahunan dalam lingkungan RM800 hingga RM2000. Faktor-faktor seperti tahun keluaran dan keadaan keselamatan kereta boleh meningkatkan atau mengurangkan harga insurans.
 • Untuk kereta dengan kapasiti enjin antara 1500cc hingga 2000cc, anggaran harga insurance boleh mencapai RM1200 hingga RM3000 setahun. Kereta dalam julat ini mungkin mempunyai harga insurans yang lebih tinggi disebabkan oleh faktor risiko yang lebih besar.
 • Kereta dengan kapasiti enjin lebih daripada 2000cc mungkin mengalami kos insurance tahunan antara RM3000 hingga RM6000 atau lebih. Kereta mewah atau suv dengan CC tinggi ini biasanya memerlukan harga insurans yang lebih tinggi disebabkan oleh nilai kereta yang tinggi dan risiko pencurian yang lebih tinggi.

Namun demikian, harga sebenar insurance kereta akan bergantung kepada faktor-faktor tambahan seperti lokasi pemandu, rekod pemanduan, dan cakupan insurance yang dipilih. Oleh itu, adalah penting untuk mendapatkan penilaian yang tepat daripada beberapa syarikat insurance sebelum membuat keputusan.

Faktor Mempengaruhi Harga Insurans Kereta

Apabila mempertimbangkan harga insurance kereta di Malaysia, terdapat beberapa faktor yang memainkan peranan dalam menentukan premium insurance. Mari kita lihat beberapa faktor utama.

1. Kadar Diskaun Tanpa Tuntutan (NCD)

 • Kadar NCD berkisar antara 0 hingga 55 peratus, bergantung pada umur kenderaan.
 • Kenderaan lama cenderung mempunyai NCD lebih tinggi, dengan syarat tuntutan tidak pernah dikemukakan.
 • Semakin tinggi nilai NCD, semakin rendah premium insurans.

2. Jenis Insurans Kereta

 • Polisi insurans komprehensif lebih mahal daripada perlindungan pihak ketiga.
 • Kenderaan baharu dan kenderaan di bawah umur 10 tahun (dibeli dengan pinjaman bank) memerlukan perlindungan komprehensif, jadi premium mereka cenderung lebih tinggi.

3. Tahun Pembuatan Kereta

 • Tahun pembuatan kereta berkaitan dengan nilai pasaran kereta.
 • Kereta yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya mungkin lebih murah untuk diinsuranskan daripada yang dikeluarkan pada tahun semasa.

4. Nilai Pasaran Kereta

 • Kenderaan dengan nilai pasaran yang lebih tinggi menyumbang perlindungan insurans yang lebih tinggi.
 • Nilai pasaran kereta cenderung menurun setiap tahun, menyebabkan nilai insurans menurun.

5. Lokasi Tempat Tinggal

 • Tempat tinggal mempengaruhi kadar insurans.
 • Kawasan dengan kadar jenayah yang tinggi atau risiko banjir mungkin mempunyai premium lebih tinggi.

6. Rekod Pemanduan

 • Rekod pemanduan yang baik (tanpa kemalangan) membolehkan anda memperoleh NCD yang lebih tinggi.
 • Hindari tuntutan yang tidak perlu untuk menikmati penjimatan pada premium insurans.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, harga insurance kereta di Malaysia dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk kapasiti enjin, model kereta, tahun keluaran, rekod pemandu, dan lokasi pemandu. Semakin tinggi risiko atau nilai kereta, semakin tinggi juga harga insurance yang diperlukan.

Selain itu, ciri-ciri keselamatan tambahan seperti sistem penggera dan kunci anti-pencurian juga boleh mempengaruhi harga. Bagi pemilik kereta, memahami faktor-faktor ini adalah penting untuk membuat keputusan yang bijak dalam memilih insurans kereta yang sesuai dengan keperluan dan bajet mereka.

Dengan membandingkan pelbagai pilihan insurance serta mempertimbangkan semua faktor yang relevan, pemilik kereta dapat memperoleh cakupan insurans yang memadai dengan harga yang wajar.

Leave a Comment