Home » Finansial » Beza Kad Debit Visa dan Mastercard 2024 Perkhidmatan, Kos

Beza Kad Debit Visa dan Mastercard 2024 Perkhidmatan, Kos

Kad debit Visa dan Mastercard adalah dua jaringan pembayaran yang popular di Malaysia, tetapi terdapat beza kad debit Visa dan Mastercard yang perlu difahami oleh pengguna.

Visa lebih banyak digunakan oleh penduduk di negara-negara Asia, sementara Mastercard lebih popular di Amerika dan Eropah.

Kedua-dua Visa dan Mastercard membolehkan pengguna membuat pembelian dalam talian dan di kedai-kedai tempatan, tetapi terdapat juga perbezaan dalam manfaat tambahan yang mereka tawarkan.

Visa dan Mastercard menawarkan pelbagai ciri yang boleh memberi kesan kepada pilihan pengguna, termasuk ganjaran, caj, dan faedah tambahan.

Memahami beza kad debit Visa dan Mastercard boleh membantu pengguna membuat keputusan yang lebih bijak mengenai penggunaan kad kredit.

Dengan menganalisis program ganjaran, caj, dan faedah tambahan, pengguna dapat memilih kad yang paling sesuai dengan keperluan dan keutamaan perbelanjaan mereka.

Beza Kad Debit Visa dan Mastercard

Kad debit Visa dan Mastercard menawarkan kemudahan pembayaran yang serupa, tetapi terdapat perbezaan-perbezaan penting yang perlu dipertimbangkan oleh pengguna.

Kedua-dua kad debit ini memberikan akses kepada dana dalam akaun bank pengguna melalui mesin ATM dan penggunaan di kedai-kedai yang menerima kad tersebut.

Namun, terdapat beberapa beza kad debit Visa dan Mastercard, termasuk dalam caj, perlindungan, dan ganjaran yang ditawarkan.

1. Rangkaian Pembayaran

Visa dan Mastercard adalah dua rangkaian pembayaran global yang membolehkan transaksi di pelbagai kedai dan dalam talian.

Walaupun mereka berbeza, kedua-duanya menawarkan liputan yang meluas.

2. Caj dan Yuran

Terdapat perbezaan dalam cara Visa dan Mastercard mengenakan caj kepada bank penerbit.

Visa mengenakan yuran pemprosesan data kepada penerbit kad, manakala Mastercard mengenakan caj penyambungan kepada bank penerbit.

3. Perlindungan Penipuan

Kedua-dua rangkaian ini menyediakan perlindungan terhadap pembelian yang tidak sah.

Jika kad debit digunakan untuk pembelian yang tidak dibenarkan, tolonglah boleh membuat tuntutan bagi pembatalan.

4. Ganjaran dan Ciri-Ciri Tambahan

Visa dan Mastercard mungkin menawarkan ganjaran dan ciri-ciri tambahan yang berbeza melalui pelbagai jenis kad.

Oleh itu, pengguna perlu mempertimbangkan keperluan perbelanjaan dan keutamaan mereka sebelum memilih kad yang sesuai.

Perkhidmatan Kad Debit Visa dan Mastercard

Kad debit Visa dan Mastercard adalah alat pembayaran yang digunakan untuk membuat pembelian dan mengakses dana dalam akaun bank pengguna.

Berikut adalah perkhidmatan yang disediakan oleh kedua-dua kad debit ini.

  • Pembelian Global: Kad debit Visa dan Mastercard boleh digunakan untuk membuat pembelian di kedai-kedai fizikal dan dalam talian di seluruh dunia. Mereka diterima secara meluas di berbagai tempat pembelian.
  • Pembayaran Tanpa Tunai: Pengguna dapat menggunakan kad debit Visa dan Mastercard untuk membuat pembayaran tanpa tunai di mesin EDC (Electronic Data Capture) atau POS (Point of Sale) di kedai-kedai.
  • Penarikan Tunai: Melalui ATM yang menyokong jaringan Visa atau Mastercard, pengguna boleh menarik tunai dari akaun bank mereka menggunakan kad debit.
  • Pindahan Wang: Beberapa kad debit Visa dan Mastercard membolehkan pengguna untuk melakukan pindahan wang antara akaun bank mereka.
  • Ganjaran dan Insentif: Kad debit mungkin menawarkan ganjaran atau insentif kepada pemegang kad, seperti program insentif belanja atau mata ganjaran.

Dengan perkhidmatan yang serupa ini, pemilihan antara Visa dan Mastercard mungkin bergantung kepada faktor lain seperti faedah tambahan, caj, dan promosi yang ditawarkan oleh bank pengeluar kad.

Kos Kad Debit Visa dan Mastercard

Kos kad debit Visa dan Mastercard boleh beza bergantung kepada bank penerbit dan jenis akaun yang dimiliki oleh pemegang kad.

Biasanya, kos pendaftaran, pengeluaran kad, dan caj penggantian kad mungkin dikenakan oleh bank untuk kedua-dua jenis kad debit.

Caj bulanan atau tahunan juga mungkin dikenakan bagi penggunaan kad debit, tetapi kadang-kadang bank menawarkan pengecualian atau promosi bagi pengekalkan akaun.

Caj untuk transaksi di luar negara atau mata wang asing juga dapat dikenakan, tetapi kadang-kadang bank menawarkan kadar pertukaran yang kompetitif.

Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan dalam kos yang dikenakan oleh bank-bank tertentu, jadi penting untuk merujuk kepada terma dan syarat serta jadual fi yang diberikan oleh bank penerbit.

Kesimpulan

Beza kad debit Visa dan Mastercard yang utama ialah logo yang membezakan kedua-duanya.

Visa mempunyai logo berwarna biru dengan tulisan ‘VISA’ di atas kotak berwarna, sementara Mastercard mempunyai logo yang berbeza.

Selain itu, mereka juga dikeluarkan oleh syarikat yang berbeza, dengan Visa dikeluarkan oleh Visa Inc. dan Mastercard dikeluarkan oleh Mastercard Inc.

Walau bagaimanapun, kedua-dua kad ini memfasilitasi pembayaran dengan cara yang sama, dan ada untuk transaksi atas talian atau di kedai fizikal.

Leave a Comment