Home » Automotif » Harga Lesen Kereta 2024 di Malaysia

Harga Lesen Kereta 2024 di Malaysia

Di Malaysia, tahu harga lesen kereta adalah satu keperluan asas bagi sesiapa yang ingin memandu kenderaan bermotor di jalan raya. Bagi mereka yang ingin memiliki kenderaan sendiri, lesen memandu khusus seperti lesen kereta adalah penting.

Lesen kereta ini membenarkan pemiliknya untuk memandu kenderaan beroda empat secara sah di jalan raya. Proses mendapatkan lesen kereta melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti dengan teliti bagi memastikan kepatuhan kepada undang-undang dan peraturan lalu lintas negara.

Untuk memperoleh lesen kereta, seseorang perlu melalui beberapa ujian yang diperlukan seperti ujian teori dan ujian praktikal. Ujian teori menguji pengetahuan calon pemandu dalam aspek undang-undang jalan raya, isyarat lalu lintas, dan amalan keselamatan semasa memandu.

Sementara itu, ujian praktikal memerlukan calon untuk memperlihatkan kemahiran mereka dalam mengendalikan kenderaan dengan selamat di atas jalan raya sebenar. Kejayaan dalam kedua-dua ujian ini adalah penting untuk mendapatkan lesen kereta.

Dalam artikel ini, kita akan mengupas secara terperinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga lesen kereta di Malaysia, memberi anda pandangan yang jelas untuk membuat keputusan yang tepat bagi keperluan anda.

Kepentingan Lesen Memandu Kereta

Lesen memandu kereta memegang peranan penting dalam kehidupan harian di Malaysia. Ia bukan sekadar dokumen, tetapi merupakan satu keperluan yang membolehkan individu untuk menggunakan kenderaan bermotor secara sah di jalan raya.

Kepentingan lesen memandu kereta boleh dilihat dari beberapa aspek yang meliputi.

1. Keselamatan Jalan Raya

Lesen memandu kereta memastikan bahawa individu telah menjalani ujian dan latihan yang mencukupi sebelum mereka dibenarkan memandu di jalan raya.

Ini membantu memastikan bahawa pemandu memahami undang-undang lalu lintas, isyarat jalan, dan amalan keselamatan semasa memandu, yang pada gilirannya dapat mengurangkan risiko kemalangan jalan raya.

2. Keselamatan Individu

Proses untuk mendapatkan lesen memandu kereta melibatkan pembelajaran aspek-aspek penting berkaitan dengan keselamatan semasa memandu.

Ini termasuk amalan memakai tali pinggang keselamatan, memahami isyarat jalan, serta mengenali tanda-tanda bahaya semasa memandu. Kesedaran dan kepatuhan terhadap perkara-perkara ini dapat membantu mengurangkan risiko cedera dalam kemalangan.

3. Undang-undang dan Peraturan

Lesen memandu kereta adalah satu bentuk pengiktirafan yang menunjukkan bahawa individu telah memahami dan bersetuju untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lalu lintas semasa memandu.

Ini penting untuk memastikan ketaatan kepada undang-undang dan peraturan jalan raya, serta mengurangkan kesesakan dan konflik di atas jalan.

4. Mobiliti dan Keselesaan

Dengan lesen memandu kereta, individu memperoleh akses kepada pengangkutan peribadi yang membolehkan mereka bergerak dengan lebih mudah dan selesa.

Ini memudahkan perjalanan ke tempat kerja, belanja, atau ke mana-mana destinasi tanpa perlu mengharapkan pengangkutan awam atau orang lain.

5. Ekonomi dan Pembangunan

Lesen memandu kereta juga memainkan peranan dalam pembangunan ekonomi dengan menyokong sektor pengangkutan dan pelancongan.

Dengan membolehkan individu untuk memandu, ia membuka peluang pekerjaan dalam industri pengangkutan dan membantu dalam perkembangan ekonomi negara secara keseluruhan.

Secara keseluruhannya, lesen memandu kereta adalah penting dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman jalan raya, memberikan mobiliti kepada individu, serta menyokong pembangunan ekonomi negara.

Oleh itu, adalah penting untuk menghargai nilai dan keperluan memiliki lesen memandu yang sah.

Keperluan Membuat Lesen Memandu Kereta

Membuat lesen memandu kereta adalah satu keperluan penting bagi sesiapa yang ingin memandu kenderaan bermotor di jalan raya di Malaysia.

Terdapat beberapa keperluan yang perlu dipenuhi sebelum seseorang boleh memohon untuk mendapatkan lesen memandu kereta.

Kad Pengenalan (MyKad): Kad pengenalan atau MyKad adalah dokumen pengenalan diri yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Ini adalah dokumen asas yang perlu disediakan sebagai bukti identiti semasa membuat permohonan lesen memandu.

 • Sijil Kelahiran: Sijil kelahiran adalah dokumen yang menunjukkan tarikh lahir dan dikeluarkan oleh JPN. Dokumen ini juga perlu disediakan sebagai bukti umur semasa membuat permohonan lesen memandu.
 • Surat Sokongan atau Surat Kuasa: Bagi pemohon yang di bawah umur 21 tahun, mereka mungkin perlu menyediakan surat sokongan atau surat kuasa dari ibu bapa atau penjaga sah untuk mengesahkan permohonan mereka.
 • Borang Permohonan Lesen Memandu (L1): Borang permohonan lesen memandu (L1) perlu diisi dengan lengkap dan betul. Borang ini boleh diperolehi dari pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) atau boleh dimuat turun dari laman web JPJ.
 • Pasport Gambar Terkini: Menyediakan beberapa keping pasport gambar terkini untuk digunakan dalam lesen memandu . Saiz dan format gambar perlu mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh JPJ.
 • Sijil Kursus Pendidikan Memandu: Selepas mengikuti kursus pendidikan memandu yang diluluskan, akan diberikan sijil sebagai bukti kehadiran. Sijil ini perlu diserahkan semasa membuat permohonan lesen memandu.
 • Surat Berhenti Sekolah (jika berkenaan): Bagi mereka yang telah meninggalkan sekolah sebelum mencapai umur 17 tahun, surat berhenti sekolah mungkin diperlukan sebagai bukti penamat pendidikan formal.

Sila pastikan untuk menyediakan semua dokumen yang diperlukan dengan betul dan lengkap semasa membuat permohonan lesen memandu. Ini akan membantu mempercepatkan proses permohonan dan memastikan bahawa tidak ada kelewatan yang tidak diingini.

Harga Lesen Kereta di Malaysia

Harga lesen kereta di Malaysia bergantung kepada beberapa faktor termasuk jenis lesen, tempoh sah lesen, serta sama ada seorang pemohon baru atau memperbaharui lesen sedia ada. Berikut adalah perkiraan harga lesen kereta yang lazim:

 1. Lesen Memandu Kelas D (Kereta)
  • Untuk pemohon baru: Biasanya dalam lingkungan harga lesen kereta itu dia RM30 hingga RM150, bergantung kepada tempoh sah lesen yang dipilih.
  • Untuk pemohon yang memperbaharui lesen: Harga lesen kereta biasanya lebih rendah daripada pemohon baru, tetapi bergantung kepada tempoh pemeteraian semula.
 2. Lesen Memandu Automatik
  • Harga lesen kereta automatik mungkin berbeza sedikit daripada harga lesen kereta manual. Biasanya dalam julat harga yang sama seperti lesen manual.
 3. Pembaharuan Lesen Memandu
  • Biasanya, pembaharuan lesen memandu melibatkan yuran yang lebih rendah berbanding dengan pemohon baru. Harga pembaharuan lesen kereta boleh berbeza-beza bergantung kepada tempoh pemeteraian semula yang dipilih.
 4. Caj-Caj Tambahan
  • Selain daripada yuran dan harga lesen kereta, terdapat juga caj tambahan seperti caj proses dan caj perkhidmatan yang mungkin dikenakan bergantung kepada kaedah pembayaran dan cawangan JPJ yang dikunjungi.

Sila ambil perhatian bahawa harga yang dinyatakan adalah perkiraan dan boleh berubah mengikut polisi dan peraturan yang terkini.

Untuk maklumat lanjut mengenai harga lesen kereta serta caj tambahan yang mungkin dikenakan, adalah disyorkan untuk menghubungi Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) atau melawat laman web rasmi mereka di jpj.gov.my untuk mendapatkan butiran yang terkini.

Cara Buat Lesen Kereta di Malaysia

Apabila ingin memulakan langkah pertama untuk memperoleh lesen memandu kereta di Malaysia, penting untuk memahami proses yang perlu diikuti dengan teliti.

Lesen memandu adalah kunci yang memberi akses kepada dunia pemanduan, tetapi proses untuk mendapatkannya melibatkan beberapa langkah yang perlu dipenuhi dengan betul.

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membuat lesen kereta di Malaysia.

 • Mendaftar Kursus Pendidikan Memandu: Langkah pertama adalah mendaftar dan menghadiri kursus pendidikan memandu yang diluluskan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Tolonglah mendaftar di pusat-pusat latihan memandu yang diluluskan atau dijalankan oleh sekolah memandu yang berdaftar.
 • Hadiri Kursus Pendidikan Memandu: Hadiri semua sesi dalam kursus pendidikan memandu yang ditetapkan. Kursus ini memberikan latihan teori dan praktikal mengenai undang-undang jalan raya, isyarat lalu lintas, serta teknik memandu yang selamat.
 • Ambil Ujian Teori: Selepas menamatkan kursus pendidikan memandu, diperlukan mengambil dan lulus ujian teori di JPJ. Ujian ini menguji pengetahuan tentang undang-undang jalan raya dan isyarat lalu lintas.
 • Ambil Ujian Praktikal: Setelah berjaya dalam ujian teori, diperlukan mengambil ujian praktikal. Ujian ini biasanya dijalankan di jalan raya sebenar dan menguji kemahiran memandu . Pastikan mempersiapkan diri dengan baik sebelum ujian praktikal.
 • Buat Permohonan Lesen Memandu: Selepas berjaya dalam ujian praktikal, boleh membuat permohonan untuk mendapatkan lesen memandu di kaunter perkhidmatan pelanggan JPJ. dierlukan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kad pengenalan, sijil kelahiran, serta sijil kursus pendidikan memandu.
 • Bayar Yuran dan Dapatkan Lesen: Selepas memohon, tolonglah membayar yuran yang dikenakan untuk lesen memandu. Setelah bayaran dibuat, JPJ akan mengeluarkan lesen memandu kereta.

Pastikan untuk mengikuti proses secara teliti dan memenuhi semua keperluan yang ditetapkan oleh JPJ untuk memastikan permohonan lesen memandu diproses dengan lancar.

Juga, pastikan untuk mematuhi undang-undang jalan raya dan mengamalkan keselamatan semasa memandu setelah mendapat lesen.

Kesimpulan

Harga lesen kereta di Malaysia adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti jenis lesen, tempoh sah, serta status pemohon. Harga lesen kereta boleh berbeza-beza dari satu individu ke individu yang lain.

Walau bagaimanapun, secara amnya, kos untuk mendapatkan lesen kereta mungkin dalam lingkungan harga yang berpatutan dengan tanggungan pembelajaran dan ujian yang perlu dilalui.

Adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa lesen memandu adalah satu pelaburan dalam keselamatan diri dan pengguna jalan lain.

Oleh itu, biaya yang dibayar adalah sebahagian daripada tanggungjawab untuk memastikan kemahiran memandu yang selamat dan patuh kepada undang-undang jalan raya.

Leave a Comment